CERTILLUSTM ECO WS - Vi Sinh Trong xử lý môi trường chăn nuôi

Men vi sinh xử lý môi trường, được tạo ra từ sự kết hợp sức mạnh của Ngân hàng chủng Bacillus của ARM & HAMMER

Thành phần : 

  •  Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis: 1.8 x 10^10 CFU/gram

  •  Enzymes có nguồn gốc từ Bacillus subtilis, Trichoderma, Aspergillus

CÔNG DỤNG

  • Sản phẩm dùng để xử lý giảm mùi hố phân trại heo, gà, trâu bò.

  • Giảm ruồi nhà do can thiệp vào vòng đời của ấu trùng ruồi nhà (kết quả sẽ thấy sau tối thiểu 48h)

  • Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa trong phân, giảm ammoniac, cải thiện chất lượng không khí trại.

  • Hỗ trợ phân hủy hoặc làm mỏng lớp váng cứng bề mặt của hố phân.

LIỀU DÙNG :

  • Liều sử dụng cho gia cầm : Tùy theo mức độ của phân, sử dụng từ 1 gram CERTILLUSTM ECO WS cho 18m3 phân (tương đương liều từ 109 CFU/m3 phân). Trộn sản phẩm với lượng nước ấm theo tỷ lệ tối thiểu là 2 L/100 m2

  •  Liều sử dụng cho gia súc: Tùy theo mức độ của phân, sử dụng từ 1 gram CERTILLUSTM ECO WS cho 18m3 phân (tương đương liều từ 109 CFU/m3 phân). Trộn sản phẩm với 5 lít nước ấm và đổ trực tiếp vào hố tiếp nhận, kho chứa hoặc qua các thanh sàn