THỬ NGHIỆM TÁC ĐỘNG CỦA DẦU CỌ ĐỎ LÊN MÀU SẮC LÒNG ĐỎ TRỨNG

Dầu cọ đỏ ép lạnh được sản xuất với Công nghệ First Cut sẽ giữ được các chất dinh dưỡng tự nhiên trong trái cọ tươi như: Beta carotenoids, các tocotrients, tocopherols, polypherols, phospholipids, co-enzyme Q10,... Trong đó, chứa các nhóm chất beta carotenoid được sử dụng như việc thay thế các sản phẩm sắc tố vàng và đỏ trong thức ăn gia cầm, từ đó cải thiện màu của lòng đỏ trứng và da, chân gia cầm, tăng hiệu suất chăn nuôi và giá trị gà thương phẩm.

Một thử nghiệm từ Taiping, Perak, Malaysia trên 109.460 con gà đẻ thương phẩm Hisex Brown được bố trí thành 2 lô bao gồm: Lô 1 có 55.460 con, được bổ sung 2% Dầu cọ đỏ SK5 (Beta-carotene 500ppm) từ tuần 35 đến tuần 50; bổ sung 2% Dầu cọ đỏ SK10 (Beta-carotene 1.000ppm) và 10g/tấn TĂ Carophyll Red 10% từ tuần 51 đến tuần 55. Lô 2 có 54.000 con, được bổ sung 2% Dầu cọ đỏ SK10 (Beta-carotene 1.000ppm) và 30g/tấn TĂ Carophyll Red 10% (Canthaxanthin 10%) từ tuần 39 đến tuần 50. Gà được nuôi trong trại kín, có hệ thống thông gió và không sử dụng sắc tố vàng trong thử nghiệm. Mỗi 10 trứng được kiểm tra màu sắc ở các tuần theo tiêu chuẩn quạt màu của DSM, lấy giá trị trung bình các kiểm tra.

Ghi nhận sau khi thử nghiệm

Qua kết quả trên, ta thấy được rằng việc chỉ sử dụng 2% Dầu cọ đỏ SK5 (500ppm) màu trứng ở mức trung bình 6.3 trên quạt màu ở tuần 35 đến 50 lô 1. Nếu sử dụng thêm 10g sắc tố đỏ (Carophyll Red 10%), màu trứng tăng lên mức 8.4 ở tuần 51 đến 55 Lô 1. Trong khi đó, lô 2 sử dụng 2% Dầu cọ đỏ SK10 (1.000ppm, tương đương 4% Dầu cọ đỏ SK5 500ppm) và 30g sắc tố đỏ (Carophyll Red 10%), màu trứng tăng vọt lên mức trung bình 10.3 của quạt màu.

Vì vậy, việc sử dụng 2% Dầu cọ đỏ SK5 (500ppm) trở lên có thể thay thế hoàn toàn màu vàng và một phần màu đỏ trong thức ăn gia cầm và giúp nhà chăn nuôi tiết kiệm được chi phí bổ sung sắc tố vàng tự nhiên trong giai đoạn giá màu vàng tự nhiên rất cao như hiện nay.

Nguồn Dr. Ang và Elisa Lim, ngày 11 tháng 1 năm 2020