Tiết kiệm chi phí

Các giải pháp giúp tiết kiệm chi phí chăn nuôi như: tăng cường tiêu hóa (enzyme, dầu cọ đỏ), cải thiện năng suất chăn nuôi (enzyme, thảo dược, beta-glucan, khoáng hữu cơ), tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi (sắc tố, dầu cọ đỏ, khoáng hữu cơ)