Thay thế kháng sinh

Các dòng sản phẩm thay thế kháng sinh như:

- Enzyme

- Thảo dược (phytogenics)

- Beta-glucan (xơ chức năng)

- Probiotics

- Acid hữu cơ

- Prebiotics