Hội nghị về dinh dưỡng do CBS tổ chức tại Bangkok 2017

Canadian Bio-systems Inc. 2017 Nutrition Summit

 

 

Venamti - Greenfeed - CBS at Aloft hotel - Bangkok

 

 

Mr.Tran at the Summit

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ms Katy at Vietstock 2016 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!