Tất cả sản phẩm

 1. MICROVIT SUPRA 1000 ( VITAMIN A)

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 2. BIOLEX MB40

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 3. VITAMIN B2 80%

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 4. CYANOCOBALAMIN ( VITAMIN B12 99% )

  0₫

  Tên sản phẩm: Vitamin B12 99% Công dụng: ...Xem thêm

 5. LUTAVIT E 50S

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 6. LUTAVIT E 50

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 7. VITAMIN A ACETATE 500 GF

  Giá cũ: 400.000₫

  Giá khuyến mại 350.000₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 8. CANTHAXANTHIN 10% ( LEADER RED )

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 9. PIF CHROME 0.12

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 10. DL-Methionine 99% (NHU)

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 11. VITAMIN E 50 CWS

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 12. VITAMIN K3 MSB96

  0₫

  Tên sản phẩm: Vitamin K3 MSB 96 Công dụng: bổ sung thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm,...Xem thêm

 13. VITAMIN H (D-BIOTIN) 2 %

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 14. ASCORBIC ACID ( VITAMIN C 99%)

  0₫

  Tên sản phẩm: ASCORBIC ACID Công dụng: ...Xem thêm

 15. Vitamin B12 1% HPLC

  0₫

  Tên sản phẩm: Vitamin B12 1% HPLC Công dụng: bổ sung thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm,...Xem thêm

 16. Vitamin D3 Oil 4M IU

  Giá cũ: 1.200.000₫

  Giá khuyến mại 1.000.000₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 17. Vitamin D3 500 GF

  0₫

  - Thành phần ...Xem thêm

 18. Vitamin D3 500

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 19. Vitamin E 50%

  0₫

  Tên sản phẩm : Vitamin E 50% Thành phần: ...Xem thêm

 20. Vitamin A Acetate 1M IU/G

  0₫

  - Thành phần :...Xem thêm

 21. Vitamin A Acetate 500

  Giá cũ: 400.000₫

  Giá khuyến mại 350.000₫

  - Thành phần :...Xem thêm